Здорові тварини
Здорова нація
Ветеринарні аптеки
(вул. Васильківська, 16)
(вул. Вишгородська, 20/1)
(вул. Градинська, 7)
ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН
(вул. Васильківська, 16)

Безкоштовно з усіх телефонів в Україні

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Статут ПрАТ ВНП Укрзоо - 2023

Статут 2018

Звіт за 2018 рік

Звіт за 2017 рік

Звіт за 2016 рік

Звіт за 2015 рік

Звіт за 2014 рік

Звіт за 2013 рік

Звіт за 2012 рік

Звіт за 2011 рік

Звіт керівництва за 2018 рік

Звіт про управління за 2018 рік

Протокол Загальних зборів акціонерів 2023 р.

Протокол Загальних зборів 1 від 09.04.2019 р.

Протокол Загальних зборів акціонерів від 05.04.2018 р. 

Аудиторський висновок за 2018 рік

Аудиторський висновок за 2017 рік

Положення про Загальні збори акціонерів (2023)

Положення про Наглядову раду (2023)

Положення про Правління (2023)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 23.09.2019р. - дата розміщення 23.09.2019 р.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів - дата розміщення 09.08.2019 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів - дата розміщення 17.07.2019 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2019 року - дата розміщення 25.02.2019 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2018 року - дата розміщення 01.03.2018 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2017 року - дата розміщення 17.03.2017 р.

Повідомлення про зміну складу посадових осіб від 19.04.2016 р. - дата розміщення 20.04.2016 р.

Повідомлення про зміну складу посадових осіб від 17.10.2018 р. - дата розміщення 19.10.2018 р.

Повідомлення про зміну складу Наглядової ради від 21.04.2017 р. - дата розміщення 24.04.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 29.04.2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 14.04.2016 р. - дата розміщення 15.04.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 17.05.2016 р. - дата розміщення 18.05.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 28.03.2017 р. - дата розміщення 29.03.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 01.02.2019 р. - дата розміщення 04.02.2019 р.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 2017 року - дата  розміщення 10.04.2017 р.

Повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах 2018 р. - дата розміщення 30.03.2018 р.

Файл підпису звіту за 2018 рік

Повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах 2019 р. - дата розміщення 07.04.2019 р.

Файл підпису звіту за 23.09.2019 рік

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля від 24.10.2019 р. - дата розміщення 29.10.2019 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 31.01.2020 р. - дата розміщення 03.02.2020 р.

Файл підпису звіту за 03.02.2020 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2020 року - дата розміщення 21.02.2020 р.

Повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах 2020 р. - дата розміщення  23.03.2020 р.

Протокол Загальних зборів 1 від 25.03.2020 р.

Повідомлення про зміну складу Наглядової ради від 25.03.2020 р. - дата розміщення 25.03.2020 р

Файл підпису повідомлення від 25.03.2020 р.

Річна інформація емітента за 2019 рік - дата розміщення 01.04.2020 р.

Файл підпису звіту 2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 09.06.2020 р. - дата розміщення 10.06.2020 р.

Файл підпису 09.06.2020

Особлива інформація Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв від 16.12.2020 (оприлюднено 16.12.2020 р)

Файл підпису і печатки до Особливої інформації Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв від 16.12.2020

Особлива інформація "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 25.02.2021 (оприлюднено 26.02.2021 р.)./h4>

Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 25.02.2021 (оприлюднено 26.02.2021 р.).

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2021 року - дата розміщення 05.03.2021 р.

Особлива інформація "Повідомлення про зміну складу посадових осіб від 22.03.2021 р." (оприлюднено 22.03.2021 р.)

Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Повідомлення про зміну складу посадових осіб від 22.03.2021 р." (оприлюднено 22.03.2021 р.)

Повідомлення про внесення змін до порядку денного рычних Загальних зборів акціонерів 2021 року - дата розміщення 25.03.2021 р.

Повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах 2021 року - дата розміщення 06.04.2021 р.

Особлива інформація Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента від 08.04.2021р. (оприлюднено 08.04.2021 р.)

Файл підпису і печатки до Особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента від 08.04.2021 (оприлюднено 08.04.2021 р.).pdf.p7s

Протокол Загальних зборів #1 від 08.04.2021 р

Особлива інформація Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв від 20.04.2021 (оприлюднено 20.04.2021 р.).

Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 20.04.2021 (оприлюднено 20.04.2021 р.).

Річна інформація емітента за 2020 рік - дата розміщення 21.04.2021 р.

Файл підпису та печатки - Річна інформація емітента за 2020 рік - дата розміщення 21.04.2021 р

Особлива інформація Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв від 24.06.2021 (оприлюднено 24.06.2021 р.).

Файл підпису і печатки до Особливої інформації Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв від 24.06.2021 (оприлюднено 24.06.2021 р.)

Особлива інформація "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 04.08.2021 (оприлюднено 04.08.2021 р.)

Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 04.08.2021 (оприлюднено 04.08.2021 р.)

Особлива інформація "Вiдомостi про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" від 20.08.2021 року (оприлюднено на сайті 25.08.2021)

Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" від 20.08.2021 року (оприлюднено на сайті 25.08.2021)

Особлива інформація Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента від 14.09.2021р. (оприлюднено 15.09.2021 р.)

Файл підпису і печатки до Особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента від 14.09.2021 (оприлюднено 15.09.2021 р.)

Особлива інформація "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 31.01.2022 (оприлюднено 31.01.2022 р.).

Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 31.01.2022 (оприлюднено 31.01.2022 р.).

Річна інформація емітента за 2021 рік - дата розміщення 30.08.2022р.

Файл з підписом та печаткою - Річна інформація емітента за 2021 рік - дата розміщення 30.08.2022р.

Особлива інформація "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 28.09.2022 (оприлюднено 28.09.2022 р.).

Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 28.09.2022 (оприлюднено 28.09.2022 р.).

Особлива інформація "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 27.12.2022 (оприлюднено 27.12.2022 р.).

Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 27.12.2022 (оприлюднено 27.12.2022 р.).

Особлива інформація Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента від 05.04.2023р. (оприлюднено 06.04.2023 р.)

Файл підпису і печатки до Особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента від 05.04.2023 (оприлюднено 06.04.2023 р.)

Річна інформація емітента за 2022 рік - дата розміщення 27.04.2023р.

Особлива інформація "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 30.05.2023 (оприлюднено 31.05.2023 р.).

Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 30.05.2023 (оприлюднено 31.05.2023 р.)..

Особлива інформація "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 21.12.2023 (оприлюднено 21.12.2023 р.)

Файл підпису і печатки до Особливої інформації "Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв" від 21.12.2023 (оприлюднено 21.12.2023 р.)